Nastał trudny czas dla niemalże wszystkich sektorów gospodarki. Przedsiębiorca staje przed dylematem w jaki sposób zapewnić płynność finansową firmy, jak zapewnić wynagrodzenie swoim pracownikom, jak wygospodarować pieniądze na opłacenie rachunków i faktur. W jaki sposób pracować, aby w dalszym ciągu otrzymywać zlecenia  i móc się z nich wywiązywać.  Jak zapewnić swoim pracownikom odpowiedni sprzęt, tak[...]