Przejdź do treści

Kserokopiarka to urządzenie biurowe, które umożliwia tworzenie kopii dokumentów. Proces działania kserokopiarki jest oparty na technologii elektrofotograficznej, znanej także jako proces kserograficzny, opracowany przez Chestera Carlsona. Poniżej znajduje się ogólny opis kroków, jakie zachodzą podczas kserokopiowania:

1. Naświetlanie:

Pierwszym krokiem jest naświetlanie oryginału. Oryginał jest umieszczany na szklanej płycie na górze kserokopiarki. * Naświetlacz przesuwa się pod płytą, naświetlając powierzchnię oryginału.

2. Ładowanie Bębna Fotokondukcyjnego:

Po naświetleniu bęben fotokondukcyjny (zazwyczaj pokryty cynkiem lub selenem) naładowywany jest elektrycznie. W miejscach naświetlonych przez światło, ładunek elektryczny na bębnie zostaje rozproszony.

3. Obcieranie Bębna Tonerem:

Bęben przechodzi następnie przez zasobnik z tonerem (suchym proszkiem barwiącym). Toner przylega jedynie do obszarów naładowanych elektrycznie, które wcześniej zostały naświetlone. Nienaruszone obszary, które odpowiadają czarnym elementom na oryginale, pozostają nienaładowane.

4. Transfer Toneru na Papier:

Papier jest naładowywany przeciwnie do naładowanych obszarów na bębnie. Toner przenosi się z bębna na papier dzięki różnicy ładunków elektrycznych. W rezultacie otrzymuje się kopię oryginału na papierze.

5. Utrwalanie :

Następnie kopia przechodzi przez jednostkę fuzji, gdzie toner jest stopiony i utrwalony na papierze pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia.

6. Zakończenie Procesu:

Gotowa kopia jest wysuwana na zewnątrz urządzenia lub umieszczana w tacy wyjściowej. Proces ten pozwala na szybkie i efektywne tworzenie kopii dokumentów.

Współczesne kserokopiarki są często wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak skanowanie, drukowanie dwustronne, sortowanie, a także integrację z siecią komputerową. Wprowadzenie tonerów w różnych kolorach pozwala na drukowanie również kolorowych kopii.

Strona Główna » Jak działa kserokopiarka?

Jak działa kserokopiarka?